Dan NICULA

ELECTRONICĂ DIGITALĂEvaluare | Curs | Seminar | Laborator | Bibliografie | Pentru studenti


Generalitati

Curs fundamental de logica si electronica digitala. La finalul cursului studentii vor sti:

Evaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Activitate la seminar Participare la interactivitatea seminarului (raspunsuri la chestionare, raspunsuri la tabla, rezolvari de probleme, raspunsuri la intrebari).
20%
Activitate la laborator Evaluare pe parcursul semetrului (chestionare initiale, atitudine fata de munca, rezolvare de chestiuni specifice).
20%
Activitate acasa Evaluarea caietului de probleme suplimentare rezolvate acasa, pentru pregatirea examenului (in ziua de exmen).
10%
Aplicarea cunostintelor teoretice Examen scris (5 subiecte aplicative).
50%

Curs


Seminar

La seminar se rezolva probleme, urmand programa analitica a cursului. Probleme rezolvate se gasesc la bibliografie.

Bibliografie


Pentru studenti