Dan NICULA

LABORATOR: ELECTRONICA DIGITALAEvaluare | Generalitati | Laborator | Bibliografie | Curs ELECTRONICA DIGITALA


Evaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Testare la inceputul laboratoarelor intrebari de testare a cunoasterii lucrarii ce se va efectua.
20%
Activitate in timpul laboratoarelor participare activa la laborator
60%
Colocviu la finalul laboratorului exercitii ce implica utilizarea aparatelor de laborator
20%

Generalitati

Pentru o eficienta acumulare a cunostintelor transmise la laborator, se recomanda urmatoarea metodologie de lucru:


Laborator

Necesar lucrari laborator

Bibliografie