Dan NICULA
ELECTRONIC
˘
A DIGITAL
˘
A
Carte de ˆınat¸˘atur˘a 2.0
Editura Universit˘at¸ii TRANSILVANIA din Bra¸sov
ISBN 978-606-19-0563-8
2015
Cuvˆant atre cetitor
- versiunea 2.0 -
Experient¸a mea cu student¸ii la curs, laborator ¸si seminar tot mai arat˘a a o ”Carte de ˆınat¸˘atur˘a” este necesar˘a.
ˆ
Ins˘a, experient¸a mea cu versiunea init¸ial˘a m-a convins a o ”Carte de ˆınv˘at¸˘atur˘a” nu este ¸si suficient˘a.
Student¸ii de azi tr˘aiesc ˆıntr-o societate care consider˘a a ”a poseda”, este echivalent cu ”a ¸sti”. Am azut cartea
pe artie, pe laptop-uri, pe tablete, pe telefoane mobile.
ˆ
Ins˘a, cred a au existat maximum trei student¸i care au avut
agazul a ˆıi ˆınt¸eleag˘a subtitlul: ”Carte de ˆınv˘at¸˘atur˘a”. Este drept, cei trei au fost motivat¸i suplimentar. Totu¸si,
trebuie a le mult¸umesc pentru a mi-au dat ocazia a corectez nenum˘arate grseli, a clarific unele not¸iuni ¸si a adaug
rezolv˘ari la unele probleme mai dificile.
ˆ
In avantajul generat¸iilor urm˘atoare.
Student¸ii de azi ˆınc˘a mai steapt˘a a li se spun˘a la primul curs: ”Dragi student¸i, iat˘a minimumul pe care ˆıl avet¸i
de acut pentru a trece examenul...”.
ˆ
Ins˘a am grsit cu aprecierea a acest˘a carte reprezint˘a ”minimumul”. Nu tot¸i
student¸ii care au promovat examenul au citit-o integral.
Mi s-a confirmat ceea ce anuiam: preatirea minim˘a pentru examen const˘a din asirea rezolv˘arilor la subiectele din
anul anterior. Atrag atent¸ia asupra exprim˘arii utilizate intent¸ionat: nu am spus nici ”rezolvarea subiectelor”, nici
”din anii anteriori”.
Din acest motiv, consecvent intent¸iei de a publica o ”Carte de ˆınv˘at¸˘atur˘a”, versiunea 2.0, aduce ca element de
noutate existent¸a unui ”minimum” de probleme asociate fiearei lect¸ii, plasate imediat dup˘a sect¸iunea teoretic˘a. Ca ¸si
ˆın Internet, fiecare ase¸ste acum ˆın carte ceea ce caut˘a, pentru a fiecare lect¸ie are 4 sect¸iuni:
Not¸iuni teoretice, unde sunt prezentate ateva not¸iuni necesare pentru rezolvarea problemelor din lect¸ie.
Pentru cei ce vor doar a promoveze examenul, sect¸iunea prezint˘a un minimum de exercit¸ii care a
fie rezolvate ˆın sesiune. Tot pentru acstia, lect¸ia 20 prezint˘a subiectele utilizate pentru examen ˆın perioada
2012-2014.
Pentru cei ce vor a ˆınvet¸e, se asesc ˆın aceast˘a carte mult mai multe.
Pentru cei ce vor a devin˘a profesioni¸sti, exist˘a un set de probleme ce necesit˘a o andire dincolo de limitele
¸scolii.
Brsov, aprilie 2015. Dan NICULA
Cuprins III
Cuvˆant ˆınainte
- versiunea original˘a -
ELECTRONIC
˘
A DIGITAL
˘
A - Carte de ˆınat¸˘atur˘a este un manual de studiu dedicat cu preadere student¸ilor
de la specializ˘arile:
Electronic˘a aplicat˘a,
Calculatoare,
Tehnologii ¸si sisteme de telecomunicat¸ii ¸si
Tehnologia informat¸iei.
Experient¸a mea cu student¸ii la curs, laborator ¸si seminar m-a convins de necesitatea acestei ”C˘art¸i de ˆınv˘at¸˘atur˘a”.
Student¸ii de azi se preatesc pentru o societate care consider˘a serviciul ca fiind ”intervalul de timp ˆıntre dou˘a
weekend-uri”, iar Internetul ca fiind ”singurul mijloc de socializare”.
Student¸ii de azi sunt deja obi¸snuit¸i a considere o disciplin˘a ”cool” dac˘a profesorul le spune la prima aparit¸ie la
curs: ”Dragi student¸i, iat˘a minimul pe care ˆıl avet¸i de acut pentru a trece examenul...”.
Student¸ii de azi au fost deja ˆınv˘at¸at¸i a ”este bun ce le produce o surpriz˘a, are ceva dulce, dar este ¸si o juc˘arie”.
De aceea, calit˘at¸ile apreciate la o carte sunt: ”valoare mare, posibil de acut rost gratis ¸si citit˘a pe calculator”.
”Cartea de ˆınv˘at¸˘atur˘a” se bazeaz˘a pe experient¸a mea de predare a cursului de ELECTRONIC
˘
A DIGITAL
˘
A la
Universitatea TRANSILVANIA din Brsov.
Brsov, iulie 2012. Dan NICULA
Situl de web asociat cursului de ELECTRONIC
˘
A DIGITAL
˘
A este:
www.DanNicula.ro/ed
Situl de web asociat art¸ii de ˆınv˘at¸˘atur˘a este:
www.DanNicula.ro/ed ci
ˆ
Intr-o perioad˘a ˆın care performant¸a profesorilor este asurat˘a
exclusiv prin num˘arul de articole publicate,
aruiesc generat¸iilor urm˘atoare o ”Carte de ˆınv˘at¸˘atur˘a”.
Dan NICULA, 2015
Cuprins
1 Reprezentarea datelor ˆın sistemele digitale 5
2 Algebr˘a Boolean˘a 25
3 Port¸i logice 33
4 Reprezentarea funct¸iilor logice cu forme standard 49
5 Diagrame Veich-Karnaugh 59
6 Analiza circuitelor logice combinat¸ionale 77
7 Sinteza circuitelor logice combinat¸ionale 87
8 Codificatoare ¸si decodificatoare 99
9 Multiplexoare ¸si demultiplexoare 109
10 Circuite aritmetice 133
11 Dispozitive programabile combinat¸ionale 145
12 Aplicat¸ii cu circuite logice combinat¸ionale 159
13 Latch-uri ¸si bistabile 169
14 Automate sincrone
181
15 Analiza circuitelor logice secvent¸iale 191
16 Sinteza circuitelor logice secvent¸iale 209
17 Registre ¸si num˘ar˘atoare 227
18 Memorii 243
19 Proiectarea sistemelor digitale 249
20 Subiecte de examen 261